Kaydöksan Kayseri Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tel : 0 352 321 12 57

Fax :0 352 321 11 94

KOSB. 17.Cad. No:6 38070 Kayseri/Türkiye

14
Dökümhane

3 t/h sıvı metal kapasitesine sahip ergitme bölümünde, bir adet çift potalı (2 t/h metal kapasiteli Dual-Track) ve bir adet çift potalı (1 t/h metal kapasiteli Power-Track)  indüksiyon ocağı bulunmaktadır.

Ergitme bölümünde hazırlanan sıvı metalin kimyasal analizi 14 ve 20 kanallı OBLF spektrometre ile sürekli kontrol edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Aynı zaman da ocakta hazırlanan sıvı metalin %C ve %Si değerleri Quik-Lab II cihazı ile de sürekli kontrol edilmektedir.

Hazırlanan sıvı metalin sıcaklığı hem ocakta hem de döküm potalarında sürekli olarak daldırma tip termokupl' larla kontrol altında tutulmaktadır.

Üretim » diğer içerikler

Kum HazırlamaÜretimDetay
Yatay Kalıplama HattıÜretimDetay
Kalıplama HattıÜretimDetay
ModelhaneÜretimDetay
Isıl İşlemÜretimDetay
Kalite KontrolÜretimDetay
Mamül HazırlamaÜretimDetay
MaçahaneÜretimDetay
DökümhaneÜretimDetay
Köprü Bilişim / Kayseri